P

Parrie

Wij lopen ALS Sunrise Walk 2024 en zetten ALS in het licht

Opgehaald

1.490
149% bereikt van het totaalbedrag € 1.000

De vader van Monique had ALS, we hopen dat dit een bijdrage levert voor een medicijn om deze vreselijke, mensonterende ziekte te overwinnen.